Πολιτική Επιστροφής

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2021

Τα προϊόντα μας παραδίδονται επί του παρόντος μόνο μέσω λήψης μέσω Διαδικτύου. Αφού εγκριθεί η αγορά σας, θα επεξεργαστούμε την παραγγελία σας. Η επεξεργασία των παραγγελιών γίνεται συνήθως εντός μίας (1) ώρας, αλλά μπορεί να διαρκέσει έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες για να ολοκληρωθεί. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της παραγγελίας σας, θα σας στείλουμε ένα email επιβεβαίωσης χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που δώσατε στη φόρμα παραγγελίας μας.

Αυτό το email θα χρησιμεύσει ως ηλεκτρονική απόδειξη αγοράς και θα περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για πρόσβαση στις λήψεις προϊόντων μας.

Οι λήψεις από τους διακομιστές μας παρακολουθούνται στενά για να διασφαλιστεί ότι έχετε πρόσβαση με επιτυχία στα προϊόντα μας. Ενώ είμαστε ευέλικτοι και σας επιτρέπουμε να ολοκληρώσετε έναν λογικό αριθμό λήψεων, δεν θα ανεχόμαστε κατάχρηση λήψης. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στους διακομιστές λήψεων.

Πολιτική Επιστροφής

Υποστηρίζουμε τα προϊόντα μας και η ικανοποίησή σας με αυτά είναι σημαντική για εμάς. Ωστόσο, επειδή τα προϊόντα μας είναι ψηφιακά αγαθά που παραδίδονται μέσω λήψης μέσω Διαδικτύου, δεν προσφέρουμε επιστροφές χρημάτων.

Μόλις παραδοθεί / προβληθεί το κλειδί / λήψη, συμφωνείτε να μεταβιβάσετε όλα τα δικαιώματα για επιστροφή χρημάτων. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν θα εκδοθεί μετά τη λήψη / προβολή του κλειδιού καθώς το θεωρούμε εξαργυρωμένο.

Τιμολόγηση, Πληρωμή, Επιστροφές χρημάτων_____________________________ 

 • Για κάθε λογαριασμό πληρωμής ή κλειδί απαιτείται λογαριασμός Paypal, τον οποίο έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε.
 • Απαιτείται Mastercard, Visa, Amex ή εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής που έχετε το δικαίωμα χρήσης, για οποιονδήποτε λογαριασμό πληρωμής ή κλειδί.
 • Εάν εγγραφείτε για λογαριασμό πληρωμής, θα χρεώνεστε σε μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια βάση, ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέξατε, ξεκινώντας από την ημέρα που εγκρίνατε μια επαναλαμβανόμενη συνδρομή μέσω Paypal ή μέσω Mastercard, Visa, Amex ή εναλλακτικής πληρωμής.
 • Όλες οι πληρωμές μέσω Paypal & Mastercard, Visa, Amex ή εναλλακτικής πληρωμής είναι για εικονικές, μη επιστρεπτέες συνδρομές στο φόρουμ μας. Αφού αποκτήσετε πρόσβαση στο ιδιωτικό μας φόρουμ ή εικονικό λογισμικό, θα λάβετε την πλήρη αξία της αγοράς σας.
 • Δεδομένου ότι όλες οι αγορές αφορούν συνδρομές εικονικού φόρουμ και εικονικό λογισμικό, δεν θα γίνονται αποδεκτές επιστροφές.
 • Οι πληρωμές που πραγματοποιείτε δεν επιστρέφονται και χρεώνονται εκ των προτέρων. Δεν θα υπάρξουν επιστροφές οποιουδήποτε είδους ή μελλοντικές πιστώσεις για μερικούς μήνες χρήσης της υπηρεσίας.
 • Κατά την πρόσβαση στα ιδιωτικά φόρουμ μας ή την πρόσβαση στο εικονικό μας λογισμικό που και οι δύο απαιτούν λογαριασμό πληρωμής, έχετε λάβει την πλήρη αξία της συνδρομής σας και δεν θα δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων ή πίστωση.
 • Όλα τα τέλη δεν περιλαμβάνουν κάθε είδους φόρους, εισφορές ή δασμούς που επιβάλλονται από τις φορολογικές αρχές.
 • Η Υπηρεσία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια περιεχομένου ή λειτουργιών ή αδυναμία εκτέλεσης εργασιών που προκύπτουν από την υποβάθμιση του λογαριασμού.

Ακύρωση και καταγγελία___________________________

 • Ο μόνος τρόπος για να ακυρώσετε οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη συνδρομή στην Υπηρεσία είναι μέσω του Paypal ή μέσω του επεξεργαστή πληρωμών μας.
 • Με τη λήξη της συνδρομής επί πληρωμή, ο λογαριασμός σας θα υποβαθμιστεί σε δωρεάν συνδρομή.
 • Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.
 • Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να τερματίσει τον λογαριασμό σας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή τη διαγραφή του λογαριασμού σας και δεν θα έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

___________________________________________________________

Η αποτυχία της Υπηρεσίας να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν συνιστά παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Υπηρεσίας και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ σας και της Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αλλάζει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών από καιρό σε καιρό χωρίς ειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις που γίνονται στην εφαρμογή υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Η συνέχιση της χρήσης της υπηρεσίας μετά την πραγματοποίηση τέτοιων αλλαγών ή ενημερώσεων θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για αυτές τις ενημερώσεις ή / και αλλαγές.

Σε κάθε περίπτωση που έχετε απορία σχετικά με την πολιτική επιστροφής χρημάτων, μπορείτε να την στείλετε μέσω email στη διεύθυνση [email protected]