Παγκόσμιο Changelog

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί, για να δείτε τους Οδηγούς και τα αρχεία

20 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 21 Μαΐου

11:24 π.μ. - Η Intel συνεργάζεται με την τελευταία ενημερωμένη έκδοση κώδικα παιχνιδιών. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν χρησιμοποιήσετε…
Διαβαστε περισσοτερα
19 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 19 Μαΐου

05:37 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
16 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 16 Μαΐου

01:12 πμ - Το INTEL έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή.
Διαβαστε περισσοτερα
15 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 15 Μαΐου

08:11 π.μ. - Το INTEL έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
14 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 14 Μαΐου

11:51 μ.μ. - Το INTEL CW έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας…
Διαβαστε περισσοτερα
12 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 12 Μαΐου

11:48 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. 11:43 μμ - Το Divine έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το…
Διαβαστε περισσοτερα
11 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 11 Μαΐου

11:24 μ.μ. - Το INTEL έχει ενημερωθεί στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση κώδικα παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
10 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 10 Μαΐου

04:03 π.μ. - Το Classic έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. - Το Classic έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή.…
Διαβαστε περισσοτερα
8 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 08 Μαΐου

11:44 μ.μ. - Το Multi-Rage έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
7 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 07 Μαΐου

09:17 μ.μ. - SC, Hush έχουν ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας…
Διαβαστε περισσοτερα
5 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 05 Μαΐου

02:58 μ.μ. - Το Forest έχει ενημερωθεί στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση κώδικα παιχνιδιού Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επίλυσε μια διένεξη σε…
Διαβαστε περισσοτερα
4 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 04 Μαΐου

08:57 μ.μ. - Το Multi-Rage έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Βελτιωμένη πρόβλεψη ελεύθερου σκοπευτή. Παράλειψη επαναφόρτωσης…
Διαβαστε περισσοτερα
3 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Τσανγκλόγκ - 03 Μαΐου

11:25 μ.μ. - Το Multi-Rage έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Προστέθηκε 3D Boxes ESP.
Διαβαστε περισσοτερα
1 Μαΐου 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 01 Μαΐου

09:25 μμ - Η Intel έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν τον ξαναχρησιμοποιήσετε στις 03:14 π.μ.…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 29, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 29 Απριλίου

05:07 μμ - Το Artemis έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. 04:47 μμ - Το Divine έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 27, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 27 Απριλίου

07:42 μμ - Το Hush έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 22, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 23 Απριλίου

08:52 μμ - Το λευκό έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. 06:15 μμ - Η Intel έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 21, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 21 Απριλίου

10:59 μ.μ. - Το Creed έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή v0421b 10:59 μ.μ. - Διακοπή, η Intel έχει ενημερωθεί…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 20, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 20 Απριλίου

23:53 μ.μ. - Το Classic έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή 0421 23:53 μ.μ. - Το Classic έχει ενημερωθεί. Χρήση…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 19, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 19 Απριλίου

08:57 μ.μ. - Hush, Intel, Gamepron έχουν ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε το…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 18, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 18 Απριλίου

09:32 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Διορθώθηκε ένα σφάλμα που συνέβη κατά την εκκίνηση του παιχνιδιού. 09: 32…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 17, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 17 Απριλίου

07:23 μμ - Η Intel έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. 07:23 μμ - Το Gamepron έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 15, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 15 Απριλίου

06:20 μμ - Το Gamepron έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Εφαρμόστηκαν διορθώσεις απόδοσης 06:19 μ.μ. - Το Classic έχει…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 13, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 13 Απριλίου

06:08 μμ - Το Divine έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή. Ίδιος σύνδεσμος. Ενημέρωση ασφαλείας.
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 11, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 11 Απριλίου

06:52 μ.μ. - Το Alpha έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. 06:50 ΠΜ - Νέον…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 10, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 10 Απριλίου

04:44 ΜΜ, - Η Intel μεταφέρθηκε πίσω στο Μη εντοπισμένο. Έχουν αποζημιωθεί πλήρως από τις 19 Φεβρουαρίου. 04: 11…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 9, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 9 Απριλίου

10:30 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 6, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 6 Απριλίου

07:57 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 5, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 5 Απριλίου

11:36 μμ - Το Hush κυκλοφόρησε με κάποιες μικρές ενημερώσεις ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. 04:35 ΜΜ - Κλασικό…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 2, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 2 Απριλίου

05:25 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Απρίλιος 1, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 1η Απριλίου

06:10 μμ - Τα μεσάνυχτα ενημερώθηκαν. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή 0401 05:25 μ.μ. - Το Creed έχει ενημερωθεί. Χρήση…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 31, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 31 Μαρτίου

07:48 μμ - Το Divine έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή. Ίδιος σύνδεσμος λήψης. Προστέθηκε πίσω η έκδοση aimbot 06: 05…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 30, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 30 Μαρτίου

11:34 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 29, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 29 Μαρτίου

09:00 μ.μ. - Το Posh έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή 0329. Διορθώθηκαν πολλά σφάλματα Βελτιωμένη βελτιστοποίηση Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 27, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 27 Μαρτίου

11:25 π.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 26, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 26 Μαρτίου

09:33 μμ - Το Gamepron έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά στις 07:52 μ.μ.…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 25, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 25 Μαρτίου

03:20 μμ - Το Gamepron έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή 0325. Διορθώθηκε η επικοινωνία στο διακομιστή. Αντιστάθμιση χρόνου διακοπής
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 24, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 24 Μαρτίου

04:24 μμ - Το Posh έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή. 04:07 μμ - Το Gamepron έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 23, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 23 Μαρτίου

07:44 μμ - Η Intel έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν τον ξαναχρησιμοποιήσετε στις 07:43 μ.μ.
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 22, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 22 Μαρτίου

08:28 μμ - Το Apex έχει ενημερωθεί. Ελέγχουμε εάν επηρεάζει κάποιο από τα προϊόντα μας. 06:15 ΜΜ - Παύση…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 21, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 21 Μαρτίου

9:52 μ.μ. - Μετακινήσαμε το Gamepron για να κάνουμε εκ νέου στενές δοκιμές για μερικές ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 20, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 20 Μαρτίου

08:37 μμ - Το Classic έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή 0320 08:55 π.μ. - Ο κωδικός έχει ενημερωθεί. Όλα ακολουθούν…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 19, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 19 Μαρτίου

08:13 ΠΜ - Το COD έχει ενημερωθεί. Περιμένετε μέχρι να ενημερωθούν τα προϊόντα μας. - Η SC ήταν…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 17, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 17 Μαρτίου

09:35 πμ - Το Divine έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή. 08:52 πμ - Το Creed έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 16, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 16 Μαρτίου

08:57 μμ - Το Posh έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή. 08:51 μμ - Ο κωδικός έχει ενημερωθεί. Περιμένετε…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 13, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 13 Μαρτίου

11:41 μμ - Το Classic έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή 0313 11:40 μ.μ. - Το Posh έχει ενημερωθεί. Χρήση…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 12, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 12 Μαρτίου

07:58 πμ - Το Alpha έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 11, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 11 Μαρτίου

09:26 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Απενεργοποίησε όλες τις δυνατότητες του θεατή επειδή είναι πλέον διακομιστής…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 10, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 10 Μαρτίου

01:06 μμ - Το Divine έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή. Ίδιος σύνδεσμος. 11:28 πμ - Το δάσος έχει ενημερωθεί…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 9, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 09 Μαρτίου

11:30 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 8, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 08 Μαρτίου

- Το Hush έχει ενημερωθεί. χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Προστέθηκε ένα καθαριστικό στο φορτωτή για να αφαιρέσετε την απαγόρευση σκιάς
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 6, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 06 Μαρτίου

09:36 μμ - Το Camo Unlocker έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Αυτόματη ενημέρωση 08:57 μμ…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 5, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 05 Μαρτίου

11:12 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Είναι ακόμα σε δοκιμές…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 4, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 04 Μαρτίου

23:59 μμ - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 3, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Τσανγκλόγκ - 03 Μαρτίου

07:49 μμ - Η Intel έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Προστέθηκε battlemode hotkey configΜπορεί να δει τι όπλο μεταφέρουν Spectator…
Διαβαστε περισσοτερα
Μαρτίου 2, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 02 Μαρτίου

11:16 μ.μ. - Η Gamepron, η Intel, η SC λειτουργούν μετά το τελευταίο patch του παιχνιδιού. 06:48 ΜΜ - Το Hoplit ήταν…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 27, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 27 Φεβρουαρίου

08:00 μ.μ. - Το δάσος έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. 05:49 μμ - Το SC έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 26, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 26 Φεβρουαρίου

07:40 μμ - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. 06:12 ΜΜ - Gamepron…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 25, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 25 Φεβρουαρίου

09:34 μμ - Ωραία, γνωρίζουμε τα προβλήματα με αυτόν τον εξαπατητή. Ο προγραμματιστής εργάζεται για μια επιδιόρθωση.…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 24, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 24 Φεβρουαρίου

03:12 μ.μ. - Το Gamepron έχει ενημερωθεί στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση κώδικα παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Αυτόματη ενημέρωση 03:02 μ.μ. - SC…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 23, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 23 Φεβρουαρίου

01:13 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή.
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 22, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 22 Φεβρουαρίου

09:38 μμ - Το SC έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 21, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 21 Φεβρουαρίου

01:54 μ.μ. - Το Alpha έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή 0221. Προστέθηκε νέο μενού. Προστέθηκαν νέες λειτουργίες. Ελέγξτε τη σελίδα…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 20, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 20 Φεβρουαρίου

05:54 μμ - Το Creed έχει ενημερωθεί. Χρήση νέου φορτωτή 0220 04:35 ΜΜ - Το Gamepron έχει ενημερωθεί στο…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 19, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 19 Φεβρουαρίου

05:28 μμ - Το Posh έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή 0219a 05:28 μμ - Το Creed έχει ενημερωθεί. Χρήση…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 18, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 18 Φεβρουαρίου

04:57 μμ - Το Creed έχει ενημερωθεί. Χρήση νέου φορτωτή v0218a 04:50 μ.μ. - Το Valorant παιχνίδι έχει ενημερωθεί. Ναι παρακαλώ…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 17, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 17 Φεβρουαρίου

11:13 μμ - Το Posh έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή 0217 10:25 ΜΜ - Η Intel έχει ενημερωθεί σε…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 16, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 16 Φεβρουαρίου

09:41 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 13, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 13 Φεβρουαρίου

06:44 μμ - Ο πελάτης των μεσάνυχτων ενημερώθηκε. Όλα τα προϊόντα προορίζονται για Συντήρηση. Θα παρατηρήσουμε πότε κάθε προϊόν…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 12, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 12 Φεβρουαρίου

08:40 μμ - Το Classic έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. 02:33 μμ - Το Posh έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 11, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 11 Φεβρουαρίου

02:00 μ.μ. - Το Creed έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή 0211. Προστέθηκαν + 14 ώρες…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 10, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 10 Φεβρουαρίου

08:56 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 9, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 9 Φεβρουαρίου

16:03 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 8, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 8 Φεβρουαρίου

11:29 μμ - Το SC έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 7, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 7 Φεβρουαρίου

07:30 μμ - Το Posh έχει ενημερωθεί. Χρήση νέου φορτωτή v0208 Προστέθηκε πλήκτρο πανικού στο πλήκτρο END Προστέθηκε καθαρισμός…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 5, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 6 Φεβρουαρίου

10:40 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 5, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 5 Φεβρουαρίου

11:00 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση κώδικα. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. 03:54 μ.μ. - Η Intel έχει…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 4, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 4 Φεβρουαρίου

2:22 ΜΜ - Προστέθηκε νέο προϊόν στις καταχωρίσεις μας! Δάσος! Το δάσος είναι ένα πολύ απλό cheat με chams…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 3, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 3 Φεβρουαρίου

02:44 μ.μ. - Το INTEL έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. 02:04 ΜΜ - Creed…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 2, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 2 Φεβρουαρίου

10:04 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Φεβρουάριος 1, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 1 Φεβρουαρίου

4:03 πμ - Η Intel έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Η κατάσταση μετακινήθηκε από τη δοκιμή στο διαδίκτυο. Υπήρξαν…
Διαβαστε περισσοτερα
Ιανουάριος 31, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 31 Ιανουαρίου

5:38 πμ - Η Intel έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Τα οστά Aimbot έχουν προστεθεί, κάνοντας το aimbot πολύ περισσότερα…
Διαβαστε περισσοτερα
Ιανουάριος 30, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 30 Ιανουαρίου

12:06 μμ - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Ιανουάριος 29, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 29 Ιανουαρίου

10:29 μμ - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Ιανουάριος 28, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 28 Ιανουαρίου

10:43 μ.μ. - Προχωρούμε τώρα μια ενημέρωση στο Gamepron spoofer με ορισμένες βελτιστοποιήσεις στην υποστήριξη EAC, καθώς…
Διαβαστε περισσοτερα
Ιανουάριος 27, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 27 Ιανουαρίου

7:55 μμ - Το Creed έχει ενημερωθεί. use new loader v0127b Διορθώθηκε το σφάλμα έγχυσης 10:26 πμ - Το Creed ήταν…
Διαβαστε περισσοτερα
Ιανουάριος 26, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 26 Ιανουαρίου

10:11 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας πριν…
Διαβαστε περισσοτερα
Ιανουάριος 24, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 24 Ιανουαρίου

4:35 ΜΜ - Τα μεσάνυχτα ενημερώθηκαν. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Τα πλήκτρα ξεπαγώθηκαν.
Διαβαστε περισσοτερα
Ιανουάριος 23, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 23 Ιανουαρίου

9:14 μ.μ. - Η Intel έχει ενημερωθεί στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση κώδικα. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή 9:13 μ.μ. - Η Intel έχει…
Διαβαστε περισσοτερα
Ιανουάριος 22, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 22 Ιανουαρίου

18:36 μμ - Η Intel έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. Διορθώθηκε ο σιωπηλός στόχος Προστέθηκε hack back speed 18:34 PM -…
Διαβαστε περισσοτερα
Ιανουάριος 21, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 21 Ιανουαρίου

11:20 μμ - Η Intel έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φορτωτή. αφαιρέθηκε αφαιρέστε βάρος cuz patched αφαιρέθηκε speedhack cuz επιδιορθώθηκε ...
Διαβαστε περισσοτερα
Ιανουάριος 20, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 20 Ιανουαρίου

8:09 μμ - Το Creed έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή v0120a ​​8:08 μ.μ. - Το Coco έχει ενημερωθεί. Χρήση…
Διαβαστε περισσοτερα
Ιανουάριος 19, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 19 Ιανουαρίου

10:07 μμ - Το Posh έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή 0120. - Διορθώθηκε σφάλμα κατά την είσοδο στο κλειδί. Επανεκκίνηση…
Διαβαστε περισσοτερα
Ιανουάριος 18, 2021 in Changelog και ενημερώσεις

Changelog - 18 Ιανουαρίου

9:48 μμ - Το Posh έχει ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε το νέο φορτωτή. Προστέθηκε μια επιδιόρθωση (μοντέλα αναπαραγωγής, βελτιώνοντας την ορατότητά τους,
Διαβαστε περισσοτερα