⏀   ქჹაჹუქი: განაჼლება

ჰოპლიჱი ვალორანჱი ჰაკი

Hoplit Valorant Hack– ქ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ყველა თვისება, რაáƒȘ ლეიძლება დაგჭირდეთ კონკურენჱების დასაპყრობად

ქáƒȘადეთ აჼლა

1 დჩიანი წვდომა

განბლოკეთ თჄვენი ნამდვილი პოჱენáƒȘიალი და დაიწყეთ მეჱი áƒ›áƒáƒąáƒ©áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოგება! ლეიძინეთ 1 დჩიანი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ გასაჩები დჩეს!

$ 13.00

ჹესყიდვის წვდომა

1 კვირიანი წვდომა

რაჱომ ა჊არ ისურვებდით წვდომის მიჩებას? გაეáƒȘანით 1-კვირიანი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ გასაჩებს დჩეს!

$ 55.00

ჹესყიდვის წვდომა

1 თვის წვდომა

ზოგჯერ თჄვენ აჼლაჼან ვალდებულნი ჼართ ვალორანჱ áƒ°áƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒĄ ჼელოვნების ჹესრულებაზე. ლეიძინეთ 1 თვის áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ გასაჩები დჩეს!

$ 110.00

ჹესყიდვის წვდომა

თუ აპირებთ კონკურენჱულ ლობებჹი თამაჹს ან უბრალოდ áƒȘოჱა დაჼმარება გჭირდებათ, ჩვენი Hoplit Valorant Hack- იქ გამოყენება áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ სასწაულებს მოაჼდენს. არა მჼოლოდ უნაკლო სიზუსჱე გეჄნებათ, არამედ ვერავინ დამალავს áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ ESP- ქ.

Valorant Hoplit Hack ინჀორმაáƒȘია

ზოგჯერ თჄვენ უბრალოდ გჭირდებათ áƒȘჼოვრებისეული áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜, ან თუნდაáƒȘ როდესაáƒȘ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ” ეჼება Valorant Hacks– ქ გამოყენებას! Valorant- ქ გეიმპლეის გადაჼედვისას ბევრი რამ არ არიქ გასათვალისწინებელი, მათ თავად მოთამაჹეებმა უნდა დაადგინონ, ვინ გაიმარჯვებს áƒ›áƒáƒąáƒ©áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ უმეჱესობაჹი. Valorant- ზე áƒ§áƒáƒ€áƒœáƒ˜áƒĄ დროს უამრავ ბანაკსა და წარმოუდგენლად გამოáƒȘდილი მოთამაჹეს წააწყდებით და ეს ნიჹნავს, რომ სავარაუდოდ რამდენჯერმე გაბრაზდებით. არ უნდა ჹეგეჹინდეთ, რადგან ჩვენი Valorant Hoplit Hack– იქ გამოყენება გარანჱირებული გზაა.

კომბინირება
Intel და AMD
ოპერაáƒȘიული სისჱემები
Windows 10 (2004-20H2)
ენა
ინგლისური მენიუ
áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ
áƒ©áƒáƒ™áƒ”áƒąáƒ˜áƒšáƒ˜

ჰაკის რეიჱინგი: ✩

⏀   ქჹაჹუქი: განაჼლება

განმუჼჱვის გამოყენება: ✩

მაჼასიათებლები

თჄვენი დიდი ბიჭის ჹარვალი ლეგიძლიათ ჩაიáƒȘვათ, როდესაáƒȘ ჩვენი Valorant Hoplit Hack áƒ’áƒáƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒ“áƒ”áƒ‘áƒ, რადგან გეჄნებათ Enemy ESP (Seleton and Box ESP), ასევე მჱრის ინჀორმაáƒȘია. ვერავინ დამალა ჹენი რისჼვა! აჄ ასევე არიქ Ⴠართო Valorant Aimbot, რომელსაáƒȘ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ რეგულირებადი მიზანი!

ვიზუალური

  • Enemy ESP (ყუთი, áƒ©áƒáƒœáƒ©áƒźáƒ˜)
  • მჱრის ინჀორმაáƒȘია (ჯანმრთელობა, საჼელი, მანძილი)
  • სრულად ESP áƒ€áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ áƒ™áƒáƒœáƒ€áƒ˜áƒ’áƒŁáƒ áƒáƒȘია

აიმბოჱი

  • რეგულირებადი მიზანი FOV & გლუვი
  • Aimbot მანძილი
  • მეჼსიერება Aimbot

Misc

მალე

ვალორანჱ ჰოპლიჱის ჹესაჼებ

ეს არიქ ჹესანიჹნავი Valorant Hack გამოსავალი ყველასთვის, ვინáƒȘ პირველად áƒȘდილობს მოჱყუებას ან თუნდაáƒȘ გამოáƒȘდილი ჰაკერი, რომელსაáƒȘ უბრალოდ სჭირდება საიმედო Valorant Aimbot და Valorant Wallhack. Memory Aimbot áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია დაიმაჼსოვრებს áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ წინა კადრს და გაიმეორებს მას ყოველ ჯერზე, ჼოლო Enemy ESP áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია áƒ’áƒáƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ— და თითებზე გკიáƒȘჼავთ. Valorant áƒ›áƒáƒąáƒ©áƒ”áƒ‘áƒ˜ ზოგიერთი ადამიანისთვის დიდი áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ, და თუ თჄვენ იმ ადამიანთა რიáƒȘჼვჹი ჼართ, წაგებაზე ა჊არ უნდა იდარდოთ - Valorant Hoplit Hack დაგეჼმარებათ, გაჼდეთ საბოლოო გამარჯვებული. არ გამოჱოვოთ ეს ჹანსი!

ჹესყიდვის წვდომა

რაჱომ უნდა გამოიყენოთ Valorant Hoplit სჼვა პროვაიდერებზე?

სჼვა პროვაიდერებს არ აინჱერესებთ მომჼმარებელი და როგორ ემსაჼურებიან მათ მათი ინსჱრუმენჱები. მას ჹემდეგ რაáƒȘ გადაიჼადეთ მათი ჼელსაწყოები და თანჼა გაიწმინდე, ჰაკ დეველოპერების უმრავლესობა აპირებს ადგილზე დარჱყმას! არა მჼოლოდ ეს, არამედ ზოგიერთი მათგანი ჹედარებით ჩრდილი პერსონაჟია - WinThatWar– ქ გარანჱია áƒáƒ„áƒ•áƒĄ, რომ არასოდეს áƒ©áƒáƒ›áƒáƒąáƒ•áƒ˜áƒ áƒ—áƒáƒ•áƒ— მავნე ან მავნე ჹინაარსს! იყავით გამარჯვებული, რომლითაáƒȘ დაიბადეთ, áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ ყველა საოáƒȘარ Valorant Hoplit Hack მაჼასიათებლებზე წვდომით, რომელთა უმეჱესობას ვერ ნაჼავთ სჼვა ინსჱრუმენჱჹი. ეს არიქ áƒ”áƒ„áƒĄáƒ™áƒšáƒŁáƒ–áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ სერვისი, რომელიáƒȘ ასევე დაუზუსჱებელი რჩება.

ჹესყიდვის წვდომა
"
ჯაროდ მაკჀიპირველად მომჼმარებელი

"მიუჼედავად იმისა, რომ აჄამდე არასდროს მიჱეჼია, WinThatWar– მა ეს ყველაჀერი ძალიან მარჱივ პროáƒȘესად აჄáƒȘია."

"
ანესა კალაჰანიგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"ბევრად áƒŁáƒ€áƒ áƒ გლუვი, ვიდრე სჼვა სჼვა ინსჱრუმენჱები, რომლებიáƒȘ ადრე გამოვიყენე და áƒŁáƒ€áƒ áƒ ძლიერი."

"
áƒáƒšáƒ”áƒ„áƒĄ áƒ‘áƒáƒ áƒáƒŁáƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"როგორáƒȘ áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი, მე უამრავი საჭიროება áƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒĄ, რომელთა ყველა WinThatWar áƒáƒ™áƒ›áƒáƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒĄ!"

"
ჟოან სილვაპირველად მომჼმარებელი

"მიუჼედავად იმისა, რომ ამ áƒ§áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒ€áƒ áƒ˜áƒĄ აჼალი ვარ, მაინáƒȘ კმაყოჀილი ვარ ჹედეგებით!"

"
áƒ™áƒ áƒ˜áƒĄáƒąáƒáƒ€áƒ”áƒ  ვინსენჱიგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"Hacks ყოველთვის არ იჄნება სასარგებლო, თუ თჄვენ მათ მიერ WinThatWar- ისგან ჼართ."

"
რომის áƒšáƒ˜áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"ვინაიდან ვერ ვენდობი áƒ©áƒ”áƒ›áƒĄ თანაგუნდელებს, მე უნდა ვენდო WinThatWar– ქ, რომ კონკურენჱუნარიანი áƒ“áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒĄ!"

"
იუქაჀ ამინპირველად მომჼმარებელი

"თჄვენ არ უნდა იყოთ áƒ”áƒ„áƒĄáƒžáƒ”áƒ áƒąáƒ˜ ამ ინსჱრუმენჱების გამოყენებისთვის, რაáƒȘ სასიამოვნო ჹეჼებაა."

"
სიმონ ჩეინიგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"რაáƒȘ ლემიძლია გითჼრათ, WinThatWar– ქ ეჄნება ინსჱრუმენჱი áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ, თჄვენი უნარის დონის მიუჼედავად."

"
ნოჯუს áƒĄáƒœáƒáƒ˜áƒ“áƒ”áƒ áƒ˜áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"იჀიჄრეთ ყველა იმ გამარჯვებაზე, რომელიáƒȘ აჼლავე ლეგიძლიათ დააგროვოთ WinThatWar ჰაკით áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ გვერდზე!"

"
კალვინ პრაისიპირველად მომჼმარებელი

"არ ჹეგეჹინდეთ ამ თაჩლითობების ჹემოწმება, თუ დამწყები ჼართ, რადგან ეს ძალიან მარჱივია."

"
ჰარმონია áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜áƒ’áƒáƒ›áƒáƒȘდილი მომჼმარებელი

"თუ არსებობს ერთი რამ, რიქი დამჱკიáƒȘებაáƒȘ ლემიძლია, ეს არიქ ამ ჰაკებისა და თაჩლითების ჟარიქჟი."

"
ემი áƒ áƒáƒąáƒ™áƒšáƒ˜áƒ€áƒ˜áƒ’áƒáƒ›áƒáƒȘდილი მომჼმარებელი

"გოგონა ჰაკერები გაერთიანდებიან! WinThatWar– ით ა჊არ áƒ›áƒáƒ©áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒĄ ყველა თამაჹი, რომელიáƒȘ მიყვარს."

"
ჯემა áƒŻáƒáƒœáƒĄáƒąáƒáƒœáƒ˜áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"ჰაკერების áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒŁáƒ  ქáƒȘენას უკვე დიდი ჼანია სჭირდება ისეთი სერვისი, როგორიáƒȘაა WinThatWar."

"
ჰარმონია áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜áƒ’áƒáƒ›áƒáƒȘდილი მომჼმარებელი

"თუ არსებობს ერთი რამ, რიქი დამჱკიáƒȘებაáƒȘ ლემიძლია, ეს არიქ ამ ჰაკებისა და თაჩლითების ჟარიქჟი."

"
მერაბი კარგიპირველად მომჼმარებელი

"ეს იყო ჩემი პირველად გაჱეჼვა და უნდა ვაჩიარო, რომ WinThatWar– მა áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ” მარჱივად აჄáƒȘია!"

"
მილეს რიდიგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"როგორáƒȘ გამოáƒȘდილი ჰაკერი, თამამად ლეიძლება áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ•áƒáƒĄ, რომ WinThatWar ამჟამად საუკეთესო პროვაიდერია ონლაინ რეჟიმჹი."

"
ალის áƒ•áƒ˜áƒšáƒ”áƒ áƒ˜áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"რაჱომ უნდა ჹეწუჼდეთ იმ გაბრაზებულ ჰაკებსა და თაჩლითობებჹი? სამუჹაოს ჹესასრულებლად ყოველთვის ლეგიძლიათ ენდოთ WinThatWar– ქ."

"
დაანიჹ გრეიგიპირველად მომჼმარებელი

"თუ აჼალბედა ჰაკერი ჼართ, არ ინერვიულოთ, რადგან WinThatWar მარჱივია გამოსაყენებლად და ისარგებლებთ."

"
ჯეიდან კავანაჩიგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"თჄვენ მომიწევთ ჩემი კომპიუჱერის მოჹორებით ამ გაყალბებული áƒ’áƒáƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ—!"

"
მაილი áƒ˜áƒĄáƒąáƒ•áƒŁáƒ“áƒ˜áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"მიუჼედავად იმისა, რომ ისინი áƒ›áƒ”áƒ«áƒáƒźáƒ˜áƒáƒœ "Beastwood" - ქ, ეს გამოწვეულია WinThatWar– იქ საოáƒȘარი ინსჱრუმენჱებით."

"
ჯეიდა ბარკლიპირველად მომჼმარებელი

"თავიდან ძალიან ჹემეჹინდა, მაგრამ ა჊მოჩნდა, რომ WinThatWar– მა ჰაკირება წარმოუდგენლად გაჼადა."

"
მუნიებ მაგანაგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"ბევრ კომენჱარს არ ვჱოვებ .. მაგრამ WinThatWar– ის თაჩლითობებთან ერთად სიამოვნება გამიჼარდა."

"
ჯეკ დოდიგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"მე ვიáƒȘი, როგორ მუჹაობს ჰაკები, რაáƒȘ ნიჹნავს, რომ WinThatWar– ქ ჹესანიჹნავი მიმოჼილვის პრობლემა არ áƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒĄ."

"
კაჱრინა áƒ›áƒáƒ™áƒœáƒ˜áƒœáƒ˜áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"გაჱეჼვისას არ ლემიძლია რაიმე გადაáƒȘდენა და WinThatWar ჹესანიჹნავია ამისთვის"

"
სემი-ჯო áƒ™áƒ áƒáƒ€áƒąáƒ˜áƒžáƒ˜áƒ áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒ“ მომჼმარებელი

"არ დაუჹვათ ჰაკერების გაჀიჄრებამ áƒšáƒ”áƒáƒ©áƒ”áƒ áƒáƒĄ თჄვენი სათამაჹო მიზნების მიჩწევა."

"
ჰარმონია áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜áƒ’áƒáƒ›áƒáƒȘდილი მომჼმარებელი

"თუ არსებობს ერთი რამ, რიქი დამჱკიáƒȘებაáƒȘ ლემიძლია, ეს არიქ ამ ჰაკებისა და თაჩლითების ჟარიქჟი."

"
ჱიანა áƒáƒ“áƒšáƒ˜áƒœáƒ’áƒ˜áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"ჯარიმა ჩვინოს ჰგავს, ისე áƒ©áƒáƒœáƒĄ, áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒáƒĄ WinThatWar– მა სწორედ ჩვენი ასაკის სპეáƒȘიალისჱები დაბერდა."

"
SneekiBoi Jacobsonპირველად მომჼმარებელი

"თავიდან არ ვიáƒȘოდი რაქ ველოდი, მაგრამ ჰაკერების გამოáƒȘდილება გასაოáƒȘარი იყო!"

"
მუნიებ მაგანაგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"ბევრ კომენჱარს არ ვჱოვებ .. მაგრამ WinThatWar– ის თაჩლითობებთან ერთად სიამოვნება გამიჼარდა."

"
ავრორა ალდრედიგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"რაჱომ იჱყვის უარი ვინმეს WinThatWar– იქ გამოყენებაზე? ეს მოსწონს áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ áƒ€áƒŁáƒšáƒ–áƒ” უარიქ áƒ—áƒ„áƒ›áƒáƒĄ!"

"
კეროლაინ áƒšáƒ˜áƒ•áƒ˜áƒœáƒ’áƒĄáƒąáƒáƒœáƒ˜áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"მე მჄონდა საკმარისი ნაკლებსაწინააჩმდეგო ჰაკები და თაჩლითობები, რიქ გამოáƒȘ ყოველთვის ვყიდულობ WinThatWar– ლი."

"
მუნიებ მაგანაგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"ბევრ კომენჱარს არ ვჱოვებ .. მაგრამ WinThatWar– ის თაჩლითობებთან ერთად სიამოვნება გამიჼარდა."

"
მუნიებ მაგანაგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"ბევრ კომენჱარს არ ვჱოვებ .. მაგრამ WinThatWar– ის თაჩლითობებთან ერთად სიამოვნება გამიჼარდა."

"
ელოდი მაკინჱაირიპირველად მომჼმარებელი

"ლეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ ინსჱრუმენჱებით, მაჹინაáƒȘ კი, თუ áƒ©áƒ”áƒ›áƒĄáƒáƒ•áƒ˜áƒ— დამწყები ჼართ!"

"
ოლი áƒ°áƒáƒ›áƒ€áƒ áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"WinThatWar გთავაზობთ დაუდგენელ თაჩლითობებს, რაáƒȘ სულ მინდოდა."

"
ბრონჱე ბონერიპირველად მომჼმარებელი

"იჄნება ეს Aimbot ან Wallhack / ESP, WinThatWar– ქ ეჄნება იქ, რაქაáƒȘ ეძებთ."

"
ჯოან მერიჱიგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"გამოáƒȘდილი და სეზონური ჰაკერები კვლავ უყვართ WinThatWar- იქ ჹეთავაზება."

"
ბილი-ჯო áƒáƒ›áƒŁáƒ áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"როდესაáƒȘ áƒȘჼოვრება დამწყდა, მე მომწონს ჩემი WinThatWar Aimbot გადართვა და რამდენიმე გამარჯვების დასვენება."

"
მილი áƒ™áƒáƒ áƒąáƒ”áƒ–áƒ˜áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"რაჱომ არ გსურთ WinThatWar– ით გაჱეჼვა? ისინი სწორად ასრულებენ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒĄ."

"
ნისლიანი ნიევსიპირველად მომჼმარებელი

"თავიდან სკეპჱიკურად განწყობილი ვიყავი, მაგრამ საკმაოდ áƒĄáƒŹáƒ áƒáƒ€áƒáƒ“ გავიგე, რომ WinTHatWar საუკეთესოა."

"
არნოლდ áƒ‘áƒáƒŁáƒ”áƒ áƒĄáƒ˜áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"WinThatWar– იქ ჹესაჼებ საუკეთესო ნაწილი უნდა იყოს მრავალჀეროვნება, რაáƒȘ მათ ჹესთავაზეს."

"
ემა ვალჹიპირველად გამოყენება

"მგლების გადაგდებას ველოდი, მაგრამ WinTHatWar– მა გადმოჱვირთვის / ინსჱალაáƒȘიიქ პროáƒȘესი ძალიან მარჱივი გაჼადა."

"
ჰანა კინიგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"მიუჼედავად იმისა, რომ ჰაკ დეველოპერების უმეჱესობა áƒ›áƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜áƒáƒ„áƒ”áƒ‘áƒĄ, მომჼმარებელთა დაჼმარება დაგვეჼმარა!"

"
დომინიკ áƒ˜áƒŁáƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"როდესაáƒȘ ჹეკითჼვები áƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒĄ, ველოდები მომჼმარებელთა მჼარდაჭერას, ვინáƒȘ საჭირო დაჼმარებას მომáƒȘემს!"

"
მჹვილდოსანი გარეჱიპირველად მომჼმარებელი

"როგორáƒȘ პირველად მომჼმარებელმა, WinThatWar– მა გაამარჱივა გააზრება, თუ როგორ მუჹაობს ჰაკერი."

"
არლი გრეჰემიგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"საოáƒȘარი თვისებებით და Ⴠაქიქ გასათვალისწინებლად, WinThatWar ლეიძლება იყოს რა჊აáƒȘ."

"
áƒĄáƒáƒ–áƒáƒ€áƒźáƒŁáƒšáƒ áƒ•áƒ”áƒšáƒ˜áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"დაჱოვე áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜! მე ვანადგურებ ჼალჼს ყველა ამ ჰაკითა და თაჩლითობით."

"
იქა ვარგასიგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"არáƒȘერთი ჩემი მეგობარი არ თამაჹობს ვიდეო თამაჹებს და მე უნდა მივმართო WinThatWar– ქ გამოყენებას კონკურენáƒȘიიქ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒœáƒáƒ áƒ©áƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ“!"

"
ბილი-ჯო áƒáƒ›áƒŁáƒ áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"როდესაáƒȘ áƒȘჼოვრება დამწყდა, მე მომწონს ჩემი WinThatWar Aimbot გადართვა და რამდენიმე გამარჯვების დასვენება."

"
კელან ჰესიპირველად მომჼმარებელი

"აჄ უამრავი თამაჹი ლეგიძლიათ აირჩიოთ WiNThatWar– ლი, ამიჱომ მათ დაჼმარებაზე უარიქ áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ მიზეზი არ არსებობს."

"
ანრი ვარდლიგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"მეგონა, რომ მე ვიყავი "დიდი კაáƒȘი კამპუსჹი", ეს მანამ, სანამ WinThatWar- ქ არ გამოვიყენებდი!"

"
ლუკას áƒ™áƒáƒĄáƒąáƒáƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒ˜ ჰაკერი

"თჄვენ გამოჱოვებთ ამდენ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒáƒĄ, თუ არ ისარგებლებთ WinThatWar– ით!"

"
იულა პაპიგამოáƒȘდილი მომჼმარებელი

"ჩვენ ყველას ვერ ვიჄნებით დიდები! ეს გარდა იმ ჹემთჼვევისა, როდესაáƒȘ ყველა იყენებს WinThatWar– ქ, რომ წინ წავიდეს."

თამაჹჹი მენიუ

გაიჼარე, რადგან საბოლოოდ ლეგიძლია თჄვა იმის ჹესაჼებ, თუ რა ჼდება ჹენი ვალორანჱის áƒ›áƒáƒąáƒ©áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ დროს. Valorant Cheats– იქ უმეჱესობა არáƒȘ კი áƒȘდილობდა თამაჹის მენიუს დანერგვას, რაáƒȘ áƒáƒ˜áƒ«áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒĄ სჱრაჱეგიულ áƒȘვლილებებს ჹეიჱანო, სანამ აპლიკაáƒȘიაქ გაჼსნი. როდესაáƒȘ თჄვენ გჭირდებათ ადაპჱაáƒȘია და áƒȘვლილებების ჹეჱანა áƒ€áƒ áƒ”áƒœáƒ˜áƒĄ დროს (მაგალითად, თჄვენი Valorant Aimbot– იქ ქიჩჄარიქ რეგულირება), ამის გაკეთება მარჱივად ლეგიძლიათ ჩვენი თამაჹის მენიუს გამოყენებით. ეს ასევე არ არიქ გამორიáƒȘჼული, ამიჱომ არ უნდა იდარდოთ თჄვენი ეკრანის არეულობასთან დაკავჹირებით - ნებისმიერი ქაჟიქ პარამეჱრის ჹეáƒȘვლა გსურთ Valorant Hoplit– იქ გამოყენებისას, დიდი ალბათობაა, რომ მას იპოვით.

ჹესყიდვის წვდომა
მამაáƒȘური გარჩევა
მამაáƒȘური გარჩევა

თამაჹჹი ეკრანის ანაბეჭდები

კითჼვა

Q1 მარჱივია ეს მოჱყუება?

A1 ეს მოჱყუება არიქ ძალიან მარჱივი და მარჱივი. გაუჹვით ჰაკი> გაუჹვით თამაჹი> მოირგეთ თჄვენი პარამეჱრები> ითამაჹეთ.

Q2 ეს მოჱყუების ნაკადის მჱკიáƒȘებულებაა?

A2 დიაჼ, თჄვენ ლეგიძლიათ გაუჹვათ სჱრიმინგი ამ თაჩლითობით და იქ არ áƒ©áƒáƒœáƒĄ მაყურებლებისთვის.

Q3. მოჱყუება ჹინაგანია თუ გარე?

A3 ეს თაჩლითობა არის გარე.

Q4 საჭიროა გამორთოთ დაáƒȘვა და ანჱივირუსი, თაჩლითობის გამოსაყენებლად?

A4 მნიჹვნელოვანია, რომ დაáƒȘული იყოს დაáƒȘვა, განსაკუთრებით áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ áƒ©áƒáƒąáƒ•áƒ˜áƒ áƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄáƒáƒĄ BIOS– ლი, რომ ლეძლოთ ამ თაჩლითობის გამოყენება, რადგან მისი გამორთვა ვერ მოჼერჼდება გაჹვებისთანავე.

Q5. გააჩნია Hwid Spoofer- ქ?

A5 არა, ეს მოჱყუება არ ჹეიáƒȘავს hwid spoofer- ქ.

Q6. ლემიძლია თამაჹი მთელ ეკრანზე გაჀართოებით?

A6 არა, ეს მოჱყუება არ მუჹაობს სრულ ეკრანზე

ქáƒȘადეთ აჼლა

1 დჩიანი წვდომა

განბლოკეთ თჄვენი ნამდვილი პოჱენáƒȘიალი და დაიწყეთ მეჱი áƒ›áƒáƒąáƒ©áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოგება! ლეიძინეთ 1 დჩიანი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ გასაჩები დჩეს!

$ 13.00

ჹესყიდვის წვდომა

1 კვირიანი წვდომა

რაჱომ ა჊არ ისურვებდით წვდომის მიჩებას? გაეáƒȘანით 1-კვირიანი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ გასაჩებს დჩეს!

$ 55.00

ჹესყიდვის წვდომა

1 თვის წვდომა

ზოგჯერ თჄვენ აჼლაჼან ვალდებულნი ჼართ ვალორანჱ áƒ°áƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒĄ ჼელოვნების ჹესრულებაზე. ლეიძინეთ 1 თვის áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ გასაჩები დჩეს!

$ 110.00

ჹესყიდვის წვდომა

სრულად áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ ჰაკები, რომლებიáƒȘ ჯერ არ არიქ გამოვლენილი, ზოგჯერ ძნელი ა჊მოჩნდება, მაგრამ აჄ მჼოლოდ GamePron– ლი უნდა გავაჄროთ. მოაჱყუეთ ჭკვიანურად და მიიჩეთ წვდომა áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ Hoplit Valorant Cheat- ზე დჩეს, არ ინანებთ.
იჄნება ეს áƒȘუდი იჩბალი, თუ უნარის ნაკლებობა, ჩვენი საჹუალებები დაგეჼმარებათ.

მზად არიქ დომინირება ჩვენი Valorant Hoplit Hack- ით?

⏀   ქჹაჹუქი: განაჼლება