اصلي محتوا ته وګرځه
بدلون اوسمهالول

چینلګ - د جنوري 26

By د جنوري په 26، 2021No Comments

10: 11 صدراعظم

[COD - WZ] - انټیل وروستۍ لوبې پیچ ته تازه شوی دی. ورته لوډر وکاروئ. مخکې له دې چې وکاروئ خپل کمپیوټر بیا پیل کړئ

9: 56 صدراعظم

[COD - WZ] - ګیمپرون وروستۍ لوبې پیچ ته تازه شوی دی. ورته لوډر وکاروئ. مخکې له دې چې وکاروئ خپل کمپیوټر بیا پیل کړئ

9: 45 صدراعظم

[COD - WZ] - هوش وروستۍ لوبې پیچ ته تازه شوی دی. ورته لوډر وکاروئ. مخکې له دې چې وکاروئ خپل کمپیوټر بیا پیل کړئ

7: 35 صدراعظم

[COD - WZ] - COD تازه شوی. مهرباني وکړئ زموږ د محصولاتو تازه کیدو پورې انتظار اوسئ.