اصلي محتوا ته وګرځه
بدلون اوسمهالول

چینلګ - د جنوري 22

By د جنوري په 22، 2021No Comments

18: 36 صدراعظم

[EFT] - انټیل تازه شوی. ورته لوډر وکاروئ.

  • د خاموش هدف ټاکل شوی
  • د بیرته سرعت هیک اضافه شوی

18: 34 صدراعظم

[زنګ وهل] - انټیل تازه شوی. ورته لوډر وکاروئ. ټولې کلیدونه له 18 مې جبران کړل.

1: 45 AM

[PUBG] - دود تازه شوی. نوی لوډر v0120a ​​وکاروئ